נקברו ב טז לחודש אדר

מסננים

שמואל טויסיג

By |2018-02-05T22:02:53+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אבינו רוענו עטרת ראשנו נזר משפחתנו איש חי ורב פעלים בקי במכמני התורה פה מפיק מרגליות ובדרשותיו החוצבות קירב והלהיב בנ"י לאביהם שבשמים הגה"צ רבי שמואל טויסיג זצ"ל בן הגה"צ רבי יחזקאל זצ"ל שפך לבו לפני קונו למען הכלל והפרט מסובל ביסורים ומכאובים כל ימיו וקבל כל אחד בשמחה ובסבר פנים יפות אמריו עודדו וחזקו שבורי לב ודכא.. לבו ביתו והונו הפקיר .. נלב"ע בשם טוב בשנת הס"ה לחייו ביום ג' לסדר כי תישא ט"ז לחודש אדר תש"ע תנצב"ה

תמר סנדר

By |2018-02-04T22:12:41+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ מרת תמר סנדר בת הרה"צ ר' משה אליה מרמורשטיין ז"ל כל כבודה בת מלך פנימה מסורה להוריה בעלה וילדיה גומלת חסדים ויראת שמים נפטרה שבעת ימים בט"ז אדר תשס"ו תנצב"ה

אברהם אבא שפיצר

By |2018-02-08T18:57:54+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש אמונים ישר ותמים ירא את ה' כל הימים נהנה מיגיע כפיו כל חייו אמונת צדיקים בחיים דרכיו ר' אברהם אבא ב"ר יואל צבי ז"ל שפיצר נפטר ט"ז אדר תשמ"ג תנצב"ה

שמעון ניימאנן

By |2018-02-08T18:22:04+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש יקר רוח נפש יפה ועדינה נצר ותפארת משפחה מיוחסה וכבודה רוח המקום והבריות ממנו נוחים בעל מסור אב נאמן ורע נחמד למכירים מוה"ר שמעון ז"ל במוה"ר שאול ז"ל ניימאנן שחרית וערבית הזדרז לשעורי תורה ותפילה ברבים מכספו הוזיל ביד נדיבה לדבר שבקדושה ולעניים עסקיו וכל מעשיו היו ביושר ואמונה ובניו גדל וחנך למופת לתורה ויראה נשמתו הטהורה השיב לבוראו והוא עודו באבו זכרונו הטוב לא ימיש ממכיריו בניו ואשתו לעולם יבכו מרה ויקוננו על מיתתו שחל"ח באסון תאונת דרכים ביום ט"ז אדר תש"מ ש"א אסתר פרימט תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט