נקברו ב טו לחודש תמוז

מסננים

משה קארניטצער

By |2018-02-05T21:17:46+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרבני הצדיק עובד ה' באמת שגדל בש"ט ונפטר בש"ט מו"ה משה בן מו"ה אליהו קארניטצער זצ"ל נכד מרן הגאון בעל חתם סופר זת"ע נלב"ע ט"ו בתמוז תרע"ח ושם אמו גיטל תנצב"ה

שיינא שרה אדלר

By |2018-02-05T19:17:11+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פה ספונה טמונה אשת חיל עטרת בעלה ותפארת בניה עלתה על כולנה בדוב צדקת .יאחה ומרי שתה .. מרת שיינא שרה בת ר טובי' גורדון מטעל.. חג מהצ מ.נה רחל.. א' הרב יעקב שלום אדלר הלכה למנוחות ביום עש'ק סמוך להכב שבת מלכתא והדלקת נשש טו תמוז ונטמנה מוצשק אור ליום יז תמוז תרצז לפק

דוד זימילביץ

By |2018-02-09T05:07:17+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרה"ג ר' דוד ב"ר זימל זימילביץ זצ"ל חניך הישיבות הגדולות בחו"ל חיי צער חיה מעודו וקיבל הכל באהבה כל ימיו למד ולימד גמל חסד ונהג בחסידות נלב"ע ט"ו תמוז תשל"ז ת'נ'צ'ב'ה'

שרה רבין

By |2018-02-04T15:47:06+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

האשה הכבודה והצנועה מרת שרה ע"ה בת הרב המפורסם מזכה הרבים מתרגם ספרי הקודש כה"ר שמעון חכם נ"ע אלמנת הרב המופלא זכר צדיק לברכה שעמד בפרץ לעמו ודתו וקנאת רבים קנא ר' פנחס הכהן רבין נ"ע תהי מנוחתה כבוד נפטרה ביום ט"ו תמוז תש"ה

משה אריה פיגנבוים

By |2017-01-04T15:40:19+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש תם וישר ירא אלקים וסר מרע קובע עיתים לתורה נהנה מיגיע כפיו ועסק בגמילות חסדים הרה"ח ר' משה אריה ז"ל ב"ר שלמה זלמן ז"ל פיגנבוים מחסידי לברטוב - ביאלא נלב"ע בשם טוב ט"ו תמוז ה' תשמ"ט תנצב"ה

גרסיה לוי

By |2016-12-20T13:06:41+02:00יום שלישי,20 דצמבר , 2016|Tags: |

פ"נ מרת גרסיה לוי ע"ה בת הח"ר רפאל ז"ל גדלה ביתה מדרך ישרה ראתה בנים ובני בנים עוסקים בתורה סבלה יסורים באחרונה ישרים היו מעשיה ודרכיה ה' יסתירה בסתר כנפיו עד עת התחיה נפטרה בש"ט מוצאי ש"ק ט"ו תמוז תשס"ד ת.נ.צ.ב.ה.

לוי צבי פריינד

By |2017-10-17T15:20:05+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|Tags: |

פ"נ הרה"ח ר' לוי צבי ע"ה ברה"ח מוה"ר בן ציון ז"ל פריינד אשר הסתופף בצל כ"ק אדמו"ר מרן כהר יצחק זצוק"ל מבאיאן ובניו הקדושים זצוק"ל היה משמש בקודש אצל כ"ק מרן אדמו"ר זצוק"ל מבאיאן נויארק נלב"ע ט"ו תמוז תשל"ד תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט