נקברו ב טו לחודש שבט

מסננים

ציסי פאיא לא ידוע

By |2018-02-05T22:41:34+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

קמו בניה ויאשרוה ויבכוה אם רחמניה ציסי פאיא בת ר' דובער ז"ל אשת המנוח ר' שלום פרידל סת"ם מחודורקוב ברוסיא שכן עפר ה'ק צפת ת'ו לא הוציאה חדשה בארץ חמרה נכנסה לאה"ק כב טבת ונפ' ביפו טו שבט ר"ה לאילנות תרפג ועיר שלם אותה למנוחה עדי תעמוד לגורלה לקץ הימין

בן ציון אליהו גליס

By |2018-02-05T02:33:50+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו פ"נ הר"ר בן ציון אליהו ב"ר יעקב ז"ל גליס יליד ירושלים שירת בקודש למעלה משישים שנה כגבאי ראשי בחברה קדישא גחש"א ובית הכנסת הגדול בפתח תקוה ועמד ביושר ובנאמנות בראש מוסדות הצדקה והחסד בעיר השקיע כל כוחותיו ומעיניו לטובת הציבור וצרכיו וכל עבודתו ומפעליו הרבים היו שלא על מנת לקבל פרס נפטר בשם טוב בשבת קודש פרשת שירה ט"ו בשבט תשמ"ז תנצב"ה

רויזא גיטל גענגער

By |2018-02-09T02:03:42+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הגדולה והעדינה כבודה בת מלך פנימה אשת חיל נזר ועטרה נכדת ה"שך ז"ל מרת רויזא גיטל בת הרה"ח ר' משה שטיין ז"ל אלמנת ר' יצחק ישעיהו גענגער ז"ל נפטרה ט"ו שבט תשל"ב תנצב"ה

נתן דוד רוזנבאום

By |2018-02-09T00:54:46+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ נפש נקי וצדיק מדוכא ביסורים גדולים בנש"ק ה"ה נתן דוד ראזענבוים זצ"ל בן הרה"צ מוה"ר ישראל שליט"א אדמו"ר מסטאניסלאוו-מאנסי, ארה"ב בכ"ק מרן אדמו"ר מזוטשקא שליט"א, בני-ברק חתן כ"ק מרן אדמו"ר מקאלוב זצ"ל, ארה"ב נכד כ"ק מרן אדמו"ר ר' איתמר מנדבורנא זצ"ל ולמעלה בקדש מגזע היחס הבעש"ט הק' זצוקללה"ה ותלמידיו זי"ע נדבורנא, פרעמישלאן, זלאטשוב, קאריץ שפיטיווקא, מהר"ם טקטין תולדות יעקב יוסף, דגל מחנה אפרים מוהר"ב ממעזיבוז נועם אלימלך, בארדיטשוב, נישחיז קליב, קאזניץ, אפטא דומברובא, רראפשיץ בארמים חיים זידטשוב, קמארנא דאזלא יושר דברי אמת, סטעפין, לינסק אוסטילא, מאגליניצא, לאשקאוויץ, דינוב, בעלזא סטארעטין אמסנא מגזע רש"י הק' עד וד המלך ע"ה בדמי ימיו נעקד לעולה האילן הנעלה בר"ה לאילנו ט"ו בשבט ה'תשנ"ח תנצב"ה

אלישע אפרייאט

By |2020-02-10T14:12:01+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם מ'ק הרב הישיש והכולל ענותן כהלל לא ימוש מתוך האהל אהלה של תורה כחשכה כאורה עד צאת נשמתו בטהרה מיראי ה' רבים תהלתו בקהל חסידים מתהלך בתומו דן ידין עמו משכים ומעריב לב'ך נח לשמים ולבריות בש'ת מ'ו אלישע אפרייאט נתבש'מ ט'ו שבט ש ותרפת עמו יסיר לפג תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט