נקברו ב טו לחודש כסלו

מסננים

צפורה גרינוולד

By |2018-08-12T17:55:39+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

הרבנית הצדקת מרת צפורה בת מו'ה יחיאל שרגא ז'ל אשת הרב הצדיק מו'ה מנחם גרשון זצ'ל שחי אבד ב'ק'ק ב' קערעסטוה באונגארן נפטרה ט'ו לחודש כסליו תרסח לפ'ק תנצבה

רבקה גוטמן

By |2018-02-04T22:41:41+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה החשובה במסירות נפש גדלה בניה לתורה ויראת שמים והכניסה אורחים בסבר פנים יפות מרת רבקה ע"ה בת ר' חיים משה צבי ז"ל מקוממיות ת"ו נפטרה ט"ו ונקברה ט"ז לחודש כסלו תשל"ג תנצב"ה

אברהם יושע

By |2018-02-05T06:04:24+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|תגיות: |

אל מלא רחמים הוא יתמלא ברחמים על נפש רוח ונשמה על האיש הנכבד הנפטר בשם טוב מן העולם הצדיק רבי אברהם יושע נ'ע בן נחמה וסול ז"ל נפטר בירושלים ט"ו כסלו תשל"ז תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט