נקברו ב טו לחודש אדר

מסננים

מאיר הרמן

By |2018-02-08T18:12:29+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש האשכולות ורב הפעלים הר"ר מאיר הרמן בן הר"ר יצחק יהודה ז"ל יו"ר חוג חת"ם סופר בת"א ממיסדי ת"ת יסודי התורה בת"א ומתלמידי הדעת סופר מוקיר רבנן היה תלמיד חכם ואוהב תורה אוהב הבריות ואץ לסייע כל זקוק לעזרה יועץ נאמן לכל מבקש תושיה ועצה רב פעלים בדרכי ציבור באמונה ובנפש חפצה האיר פניו לכל אדם ושמח היה בחלקו רוה נחת מצאצאיו ממשיכי דרכו מצוות ומנהגי אבות שמר ללא פשרה נזר היה למשפחתו ודמות לתפארה מוויצען נפטר בן ע"ו בשם טוב ביום ט"ו אדר תשמ"ז שם אמו טובה גיטל מחלה תנצבה

זעלדא מנדל

By |2018-02-09T08:56:47+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אשת חיל עטרת בעלה האשה החשובה, טובת הלב מרת זעלדא ע"ה בת הרה"ח חיים צבי זצ"ל אשת הרה"ח ר' יעקב קאפל צבי זצ"ל מנדל זכר מעשיה הטובים הלא הם חקוקים בלב משפחתה ומכריה עמדה לימין בעלה במסירות ונאמנות נפלאה לא אבדה בטחונה בה' בכל המצבים הקשים שעברו עליה דלתי ביתה בבראשוב ובוינה פתוחים היו לאורחים ועניים אם מסורה בלב ובנפש לילדיה ולנכדיה נלב"ע ביום ט"ו אדר, פורים דמוקפין שנת תשנ"ט תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט