נקברו ב טו לחודש אב

מסננים

ליפמאן דוד לוברבום

By |2018-02-09T02:43:35+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש ישר דרך ורב חסדים משכים לעבודת הוראו וללימוד תורת ה' מוקיר רבנן ותלמידהון ונהנה מיגיע כפיו הר' ליפמאן דוד זצ"ל לוברבום בהרה"ח יצחק מרדכי זצ"ל נין ונכד להחכם צבי והחוות דעת זיע"א נלב"ע ביום ט"ו באב תשס"ו תנצב"ה

By |2018-02-08T22:34:55+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש ישר דרך ורב חסדים משכים לעבודת הוראו וללימוד תורת ה' מוקיר רבנן ותלמידהון ונהנה מיגיע כפיו הר' ליפמאן דוד זצ"ל לוברבום בהרה"ח יצחק מרדכי זצ"ל נין ונכד להחכם צבי והחוות דעת זיע"א נלב"ע ביום ט"ו באב תשס"ו תנצב"ה

מרדכי שמואל מישקבסקי

By |2017-01-04T10:59:43+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ נפש יקרה הרב ר' מרדכי שמואל מישקבסקי זצ"ל שעמל בתורה ועסק בצדקה ובגמילות חסדים ובזיכוי הרבים בן הגאון הצדיק מרן ר' רפאל אליהו אליעזר זצ"ל הרב דכפר חסידים ורכסים וראש ישיבת כנסת חזקיהו נלב"ע בעש"ק נחמו ט"ו במנחם אב תשמ"ח תנצב"ה

מרדכי שמואל מישקבסקי

By |2017-01-04T10:58:54+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ נפש יקרה הרב ר' מרדכי שמואל מישקבסקי זצ"ל שעמל בתורה ועסק בצדקה ובגמילות חסדים ובזיכוי הרבים בן הגאון הצדיק מרן ר' רפאל אליהו אליעזר זצ"ל הרב דכפר חסידים ורכסים וראש ישיבת כנסת חזקיהו נלב"ע בעש"ק נחמו ט"ו במנחם אב תשמ"ח תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט