נקברו ב ח לחודש חשון

מסננים

רבקה אייז

By |2018-02-09T03:54:45+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

חכמות נשים בנתה ביתה פ"נ האשה החשובה והצנועה משכלת ויראת ה' אשר חינכה ילדיה לתורה ולמצוות מרת רבקה בת ר' יעקב ע"ה אשת ר' יוסף אייז זצ"ל מציריך נפטרה בשם טוב ביום ח' מרחשון תש"ס תנצב"ה

אברהם יעקב אקערמן

By |2017-01-09T11:03:07+02:00יום שני,9 ינואר , 2017|תגיות: |

מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו נקי כפיים ובר לבב פ"נ איש תמים וישר דרך נהנה מיגיע כפיו ופועל צדק, מלומד ביסורים ומקבלם בהכנעה נוצר פיו ולשונו ודובר אמת בלבבו ר' אברהם יעקב בן ר' דוד שמואל ז"ל אקערמאן נלב"ע ביום ח' מרחשון תשנ"ג תנצב"ה

אליהו נייגארטען

By |2016-12-19T13:49:09+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|תגיות: |

פ"נ הרה"ח הר' אליהו ע"ה במוה"ר יששכר יהודא ז"ל נייגארטען הסתופף בצל כ"ק אדמו"ר זצוק"ל מבאיאן - ניוארק ושמש ש"ץ בבית מדרשו רבות בשנים נלב"ע ה' מרחשון תשל"ח תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט