נקברו ב ח לחודש אלול

מסננים

צארטל לא ידוע

By |2018-02-09T08:44:46+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ ציון אבן יקרה ילדה פפיר מרתה אשת חיל בת גדולים מצבתה רב צדקה וגמילות חסדים עשתה טרחה להכניס אורחים בביתה לגדל ילדים בני' לתורה וירא המרת זכרון צדקתה תאיר לעולמים לא ימיש מזרעה לדור דורים מ' צארטל זצל בה'ר חיים צארטל'ס זצ"ל יליד טליק אוונגארין נ' בטהרה ער'ח אלול תרען ת'נ'צ'ב'ה שם אמה רבקה לאה

סאסיא האלפערט Sassia Halpert

By |2017-02-02T16:39:10+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה אשת חיל עטרת בעלה מרת סאסיא האלפערט ע"ה בת ר' דוד הלוי ז"ל ושם אמה עלקה ע"ה שנעקדה"ש יחד עם ילדיהם צבי, יחיאל מיכל ומרים הי"ד בנתה בית נאמן בישראל נפטרה ח' אלול תשנ"ב בת ס"ה לדאבון כל המשפחה ומכירי' תנצב"ה

רחל עמיר

By |2018-02-09T04:05:44+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

ב ד ה' ראיני נא יפתי שקוע בדמעות חרדה אחזתני בהביטי מקוננות לראות פרי בטן זרעת אנחות עול מאמת אהבת צדקות ממרום ישלח אל לנו נחמות רחום יסתירך תוך נפשות תמימות מ' ק' מרת רחל ת'מ'ך' אשת מרדכי יעקב עמיר הי'ו נלב'ע במבחר ימיה בעת לדתה ח' אלול תרצ'ה ת'נ'צ'ב'ה'

רעלא קראפציק

By |2018-02-05T22:30:55+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה בנתה היתה חצבה עמודי' שבעה האשה החשובה והצדיקות מרת רעלא בת הרב אליקום זצ'ל קראפציק מפעטערסבורג נפטרה בשם טוב ביום ח' אלול תרעב תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט