נקברו ב ח לחודש אב

מסננים

משה ברמן

By |2018-02-08T10:40:06+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ בעלי אבינו וסבנו האהוב משה ברמן ב"ר יהושוע הלוי ז"ל איש ישר וצנוע חרוץ ומסור לעבודתו שהרעיף על בני משפחתו אהבה רבה טפח ושמר אותם אהב אלהים ואנשים ואת אהבתו זו הנחיל לנו הבאים אחריו נולד בירושלים כ"ג טבת תרס"א נפטר ח' מנחם אב תשמ"ז תנצב"ה

משה ברמן

By |2018-02-05T20:08:38+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ בעלי אבינו וסבנו האהוב משה ברמן ב"ר יהושע הלוי ז"ל איש ישר וצנוע חרוץ ומסור לעבודתו שהרעיף על בני משפחתו אהבה רבה טפח ושמר אותם אהב אלהים ואנשים ואת אהבתו זו הנחיל לנו הבאים אחריו נולד בירושלים כ"ג טבת תרס"א נפטר ח' מנחם אב תשמ"ז תנצב"ה

נתן חנינא הרשלר Natan Hanina Hirschler

By |2017-02-02T18:56:12+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אבינו מורנו ראש משפחתנו הישר באדם נושא ונותן באמונה ונהנה מיגיע כפיו כל ימיו עניים מרודים הביא לביתו קובע עתים לתורה ומגדל בניו ובנותיו לתורה ויראת שמים הר"ר נתן חנינא ב"ר יוסף משה זצ"ל הרשלר נלב"ע ח' מנחם-אב תשס"ו תנצב"ה

שולמית וולץ

By |2018-02-04T21:11:09+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אשתי אמנו אחותנו וסבתנו האהובה מרת שולמית וולץ ע"ה בת ר' אליקים הכהן ז"ל אישה יראת השם, חכמתלב, רבת פעלים, רודפת צדקה וחסד, מסורה בלב ובנפש למשפחתה באחדות ובאחווה עלתה למרומים בשבת קודש ח' באב ה'תשס"ח תנצב"ה

חנה יהודית מרגליות

By |2018-02-09T08:50:07+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

אוי לנו כי אבדה מאתנו מרגלית טובה פ"נ אשה צנועה וכשרה עטרת בעלה ותפארת בניה מרת חנה יהודית מרגליות בת ר' שמעון זעליג ז"ל תמימה באמונתה וישרה בכל דרכיה אהובה לכל בנועם מידותיה אצילת נפש טובת לב ועדינה במעשיה קבלה יסוריה באהבה נלב"ע ח' מנחם אב ה'תשנ"ה תנצב"ה

חיה ראשא בלאזר

By |2018-02-07T19:05:23+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ הרבנית הצדקנית מצוינת במדות טובות מגזע היחס מרת חיה ראשא ע"ה בת הרב ר' אברהם אבא ז"ל אשת הגאון צדיק יסו"ע מרן יצחק בלאזר זצ"ל נפטרה ח' אב תש"ד תנצב"ה

אברהם מרדכי שמואל לידר לידר

By |2018-02-05T13:51:13+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ אי"א נו"נ עסק בצ"צ באמונה הרה"ח אברהם מרדכי שמואל בהר"ר יעקב צדוק לידר מחשובי תושבי כפר חב"ד בעל מנגן ובעל תפילה מלאכתו מלאכת שמים העמיד תלמידים הרבה מקושר לכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש נלב"ע ח' מנחם אב ה'תשס"ז תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט