נקברו ב ז לחודש תשרי

מסננים

חיה פייגא בוקשפאן

By |2018-02-05T12:56:50+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הא' הצ' מרת חיה פייגא ע"ה בוקשפאן בת ר' מנחם אבא ז"ל נכדת הרה"צ ר' אברהם מרדדכי מפינטשוב זצ"ל והרה"ח ר' שמעון הויזמן מחברון ז"ל נפ' ז' תשרי תשל"ב תנצב"ה

דוד קאנדעל

By |2018-03-14T14:09:51+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ ר' דוד בן מוהר"ר שלמה שו"ב קאנדעל ז"ל על פי צוואתו שלא לכתוב לו שום תואר נפטר ביום ז' תשרי תשל"ב ונקבר ביום ט' תשרי תשל"ב תנצב"ה

מרדכי איכל קרן Mordechai Eichel Keren

By |2017-02-02T17:17:58+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש תם וישר מופלא ביראת שמים ובדביקות צדיקים לבית בעלזא יע"א הרה"ח ר' מרדכי איכל קרן זללה"ה בהרה"ח ר' מנשה זללה"ה מסמיהאי אונגרן ולסוף ימיו פעיה"ק ירושלים ת"ו נלב"ע ז' תשרי שנת תר"ע תנצבה"ח המצבה הוקמה בשנת תשמ"ז ע"י נכדיו ר' חנני' יו"ט ליפא קויפמאן שליט"א וזוגתו פערל תחי'

בנימין לא ידוע

By |2018-02-08T08:22:41+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ הרהג הישיש חו'ע מו'ה בנימין במו'ה שמואל ז'ל שרת בכתר הרבנות מו'ד בחו'ל בק'ק סטופץ ועוד בכק'ק ולזקנתו הי' אב'ד'צ פה ירושלם עה'ק ת'ו כמה שנים נלבע ביום ד' שבעה ימים לחודש תשרי ש' תרנג לפ'ק תנצבה

המקובל רבי יעקב ענתיבי

By |2018-02-07T22:13:55+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פה נטמן הרב הגדול המפורסם בקדושתו וחסידותו שמסר עצמו וגופו ונפשו וקידש שם שמים ברבים וסבל זמן רב כמה עינויים ויסורין קשים ומרים בלי שעור על העלילה הרעה הידועה אשר בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו ונתקדש ש"ש ברבים בשנה הת"ר בהיותו רב ומו"ץ בעוני דמשק יעא כקשת יעקב ענתיבי זלל"ה והיתה מך פ'עהק ירושתי ביום ז' לח'ו תשרי ש' הת"רז יה"ר תנצ"בה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט