נקברו ב ז לחודש תמוז

מסננים

שמואל ניסן ברוורמן

By |2018-02-05T21:50:36+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

טוב שם טוב משמן טוב פ"נ מיקירי ירושלים מקי כפים ובר לבב רודף צדקה וחסד הר"ר שמואל ניסן ז"ל בהרה"ג ר' ברוך זצ"ל ברוורמן נפטר בשם טוב ביום ב' ז' תמוז תשל"ו תנצב"ה

אסתר מלכה בלכי

By |2018-02-08T15:08:25+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

חכמות נשים בנתה ביתה "אשת חיל עטרת בעלה" פ"נ אשתי אמנו וסבתנו היקרה אסתר מלכה בלכי בת מרדכי וגוהר ז"ל נולדה י"ב אדר תרפ"ו נלב"ע ז' תמוז תשס"ג "קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה" ת.נ.צ.ב.ה. [...]

מרדכי מאיר לא ידוע

By |2018-02-05T13:36:37+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ איש צדיק ועניו ירא ה מנעוריו לא מש מאהלי תורה יומם ולילה ידיו רב לו בנגלה כו שפט דין בצדק ידיו אלמנות ויתומים עני ואביון החזיקו ידיו הרב ר' מרדכי מאיר ז'ל בהרב ר' אליה ניה אבדק מעזריטש בפולין נ'ת לישמ בליל ש'ק ז לחו תמוז שנת תרכא לפק תנצבה

זלטה כהן

By |2017-01-11T11:23:11+02:00יום רביעי,11 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הבתולה הצנועה והחשובה חניכת בית יעקב בירושלים זלטה ע"ה בת הרב משולם פייביש יבלח"א הכהן נכדה של בעל תוספות יו"ט נפ' ז' תמוז תש"מ תנצב"ה

גדליהו שארר

By |2020-01-30T11:54:55+02:00יום שלישי,20 דצמבר , 2016|Tags: |

פ"נ מורנו ורבנו הגאון הר"ר גדליהו ב"ר אברהם הלוי זללה"ה שארר גדל בשם טוב ונפטר בשם טוב דור ישרים יבורך הניח אחריו למען היהדות פעל נשגבות יגע בתורה ועבד השם בשמחה הצניע לכת ואהב צדקה וחסד והרביץ תורה וחסידות לאלפים במתיבתא תורה ודעת וביה"מ עליון באמעריקא נפטר ז' תמוז תשל"ט תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט