נקברו ב ז לחודש אדר

מסננים

אבא קארנפעלד

By |2018-02-05T13:33:19+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש החסד היקר באנשים מו"ה אבא בן מוהר"ר אהרן דוד זצ"ל קארנפעלד בן הרה"צ המפורסם אברהם זצ"ל אב"ד ור"מ דקה"י מאקאווא אשר פעל והציל אחינו בשנות הזעם בצדקה וחסד עסק כל ימיו את נפשו מסר לקיום התורה נפטר ז' אדר תשנ"ד תנצב"ה שם אמו לאה ע"ה

יטל חיה לוינגר

By |2018-02-05T13:12:24+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ מרת יטל חיה לוינגר ע"ה בת מהו"ר מנחם מענדל ז"ל אשת הרבני מהו"ר מרדכי הלוי לאוי"ט אשה חשובה וצנועה במעשיה ותעש בחפץ כפיה עברה שלשלת ארוכה של יסורים מחמת המציק בנעוריה בשואה בנתה עם בעלה החשוב בית נאוה בישראל לשם ולתפארת נפטרה ז' אדר תשנ"ג ש"א מ' רחל מלכה ע"ה תנצב"ה וכאן המקום להציב שם ושארית להוריה החשובים שנספו בשואה עקד'ה בשנת תש"ד אביה הר' מנחם מענדל בה"ר מרדכי יהודה הי"ד אמה מ' רחל מלכה בת ר' משה יצחק הי"ד בצום י"ז בתמוז

חיה שאשא זוסמן

By |2018-02-05T08:59:06+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה יראת ה' רבת החסד מרת חיה שאשא זוסמן ע"ה בת הרה"ג החסיד המקובל ישראל רבינוביץ קוחנוור זצ"ל נלב"ע ז' אדר תשל"א תנצב"ה

יצחק נחום רפאל לא ידוע

By |2018-02-08T10:41:32+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ איש ישר מילדי הקודש בירושלם תובבא מופלג ביראת ה' בטהרה ו..רה וקדושה וטבורה מ'והר'ר יצחק נחום רפאל בן הצדיק יר'א הר'ר אהרן זצ'ל .ם א' ז' אדר תרסח ת"נ"צ"ב"ה

רייצא לא ידוע

By |2018-02-05T15:11:54+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ האשה הכבודה והחשובה בת גדולים אשת חיל רבת פעלים עסקנית במצות יראת ה' היא תתהלל מרת רייצא בת הרב ר' מרדכי מסלאנים ז'ל נלב'ע ז' אדר תרסו תנצב'ה

מרים בידרמן

By |2019-06-11T14:43:01+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ הרבנית ... מרים .. בהרהצ מנחם הלוי הורוויץ.. נכד הוב הקדוש רבי ר' שמעלקי זצ'ל נלבע יום זיין אדר תרעא תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט