נקברו ב ו לחודש תשרי

מסננים

חיים משה לייב קרישבסקי

By |2018-02-05T05:09:43+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש צנוע עובד וירא ה' במסירות נפש ויסורים מדתו קב ונקי ותמים במעשיו רבי חיים משה לייב ז"ל קרישבסקי בן הרה"צ ר' יוסף קדיש זצ"ל חתן הרה"צ ר' אברהם ישראל געליס זצ"ל השיב נשמתו ליוצרו מתוך יסורים ו' תשרי תדש"ם תנצב"ה

שמואל בנימן

By |2018-02-08T12:19:01+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

מצ'ק איש אחד צן הרמ'תים ארץ צבי גדלה גדול מרבן ן' שמואל ב'קראי שמו איש ירושלם ה'ה הרב המובהק שקדן בתורה ז'רק כמוהרר שמואל בנימן זלהה תנצב'ה ושמואל שב כבהכל ה' ביום ו' ל'ח תשרי משנת ש'ב רו'חו יזלו מ'יט לפג

אריה ליב מגידמן

By |2018-02-05T12:27:59+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרה"ח ר' אריה ליב ב"ר יצחק ע"ה מגידמן יר"ש ומקיים מצוות בהידור האיר פנים לכל אדם אהוב על המקום ועל הבריות זכה להתקשר לכ"ק אדמו"ר מנחם מענדל מליובאוויטש זי"ע ולשהות במחיצתו התעסק בלהט במבצעי קדשו קיים הוראותיו הק' זכה לקרב כמה מבנ"י אל המאור נלב"ע שבת תשובה וא"ו תשרי ה'תשע"ג ת'נ'צ'ב'ה'

Load More Posts