נקברו ב ו לחודש ניסן

מסננים

דוד ליב לאבל

By |2018-02-05T22:00:25+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש תבונה ישר לכת תלמיד חכם וירא שמים אשר הקדיש מיטב שנותיו לבירור נוסחאות הש"ס השתית ביתו וחינוך ילדיו על אדני התורה והיראה צניעות דרכיו, תום לבבו ונקיון כפיו היו למופת הרב דוד ליב זללה"ה לאבל בן הגה"צ רבי יעקב יצחק בן ציון זצ"ל חתן הרה"צ רבי יצחק משולם לייפר זצ"ל רבה של דראבני רומניה יצ"ו נלב"ע ביום ו' בניסן תש"ע תנצב"ה

אסתר שטרן

By |2018-02-05T16:23:48+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה תפארת משפחתה מרת אסתר שטרן ע"ה ב"ר אברהם בערנפעלד ז"א מטאפאלטשאן אורחותיה הטובים נר לרגלינו סמכה והחייתה אומללים בימי הזעם תמימה וישרה במעשיה הטובים רחשו שפתותיה בתפילה זכה נפטרה בטורונטו בשם טוב ובשיבה טובה בת צ"ח שנים ערש"ק ו' ניסן תשס"ח ש"א יטל ת.נ.צ.ב.ה

צלחה סילויה צרויה צרויה

By |2018-02-08T16:08:51+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כלנה פ"נ Sylvia Serouya מרת צלחה סילויה צרויה בת ג'מילה ז"ל מב"ת אשת חיל יקרה עטרת פז נבחרה אם רחמניה ומסורה צופה לביתה וזהירה תורה מצוות וחסד עשתה והיו לגורלה נקטפה בתאונת דרכים ותעל בסערה לעילא [...]

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט