נקברו ב ו לחודש אייר

מסננים

שרה אביטן

By |2018-02-08T22:15:30+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

ץ"כ יודע כל שער עמי כי אשת חיל את פ"נ האשה הכשרה והצנועה בעלת מדות טובות פעלה רבות בחסד ואמת בתפילות ותהילים מדוכאת בייסורים רבים שרה אביטן ע"ה בת רבי משה וסוליקה בן שימול ע"ה אלמנת רבי מימון אביטן ע"ה נלב"ע ביום שלישי ו' אייר התשע"א בת ע"ח שנים ת.נ.צ.ב.ה

יעקב יצחק בן ציון לאבל

By |2018-02-05T22:12:39+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ יליד ציון ופארה חריף ובקי בכל חדרי תורה הרב הגאון ר' יעקב יצחק בן ציון לאבל זצללה"ה בן הגה"צ ר' דוד יהודא זצללה"ה וחתן הגה"צ ר' ישעי' חשין זצללה"ה צדיק ועניו, מאס בהבלי העוה"ז כל ימי חייו עמל בלימוד התורה באהבה ובכל מצוקות העתים לא מש מאהלה נלב"ע ו' אייר תשד"מ תנצב"ה

מנחם מנדל ספיר

By |2018-02-05T17:42:36+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ ר' מנחם מנדל ב"ר משה ספיר ז"ל מהעיר טרצל שבהונגריה לעת זקנתו עלה לארץ ישראל כדי להקבר באדמתה הקדושה וזכה לחיות בה בבתי אונגרין בירושלים ת"ו עוד מספר שנים נלב"ע ו' באייר תר"פ ת.נ.צ.ב.ה.

יוסף אייזענבאך

By |2018-02-05T16:31:27+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרב החסיד ר' יוסף אייזענבך ז"ל בן הרה"צ ר' משה מפעסט ז"ל נפטר ביום שלישי ו' אייר כ"א למב"י - מלכות שבתפארת שנת השביעית תשל"ג בנעוריו זכה לשמש במסירות את הרה"ק מבארנוב זי"ע נכד הרה"ק מראפשיץ זי"ע תנצב"ה

ניסן יהודה ליב טברסקי

By |2018-02-09T03:08:49+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרה"צ מהו"ר ניסן יהודה ליב ממקרוב בהרה"צ מהו"ר דוד טברסקי זצק"ל האדמו"ר מקילץ נין ונכד לר' נחום מצ'רנוביל החוזה מלובלין והשל"ה הקדוש זצק"ל נפטר ו' באייר ת"ש בקראקא ועצמות קדשו הועלו לירושלים עיה"ק כ' בסיון תשמ"ו תנצב"ה

סלימאן דוד ששון

By |2018-02-08T17:22:06+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

מצבת קבורת סלימאן דוד ששון נתבקש בישיבה של מעלה ביום עשרה לחודש אדר ב' התרנ"ד תנצב"ה הובא מקברו מבומביי למנוחה נכונה באה"ק ו' אייר התשל"ה זכר צדיק לברכה

שניאור משה יצחק

By |2018-02-05T11:19:00+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ בננו, נכדי ואחינו היקר התמים שניאור משה ז"ל בן יבלחטו"א הר"ר יוסף חי נחום שי' יצחק תלמיד ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש מקושר בכל ליבו ונפשו לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ורב פעלים בשליחותו הק' במבצעי הקודש נלב"ע בדמי ימיו בשנתו הכ"ד ביום ו' אייר ה'תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט