נקברו ב ה לחודש סיון

מסננים

אסתר חדאד

By |2018-02-05T02:36:34+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה מ' ק' הכ' והצנו' אוהבת הצדקות אסתר אל'מ שלמה די אפרים חדאד נ'ע יזעית נאבל תוניס נלבע ליל ש'ק ה סיון התרצ"ז תנצב"ה

חיים יעקב סאפרין

By |2017-01-01T10:37:43+02:00יום ראשון,1 ינואר , 2017|Tags: |

פה נטמן כתר תורה בערב חג מתן תורתינו יום חמישי ה' סיון תשל"ט לפ"ק בעיה"ק ירושלים ת"ו עלה בסערה השמימה הרב הגאון הקדוש המפורסם בנגלה ובנסתר בוצ"ק הו"פ שלשלת היוחסין כקש"ת מרן רבי חיים יעקב סאפרין זצללה"ה בהרב הקדוש רבי אברהם מרדכי זצללה"ה בהגה"ק רבינו הגדול המקובל הנורא א"א רבי אליעזר צבי זצללה"ה בן מרן התנא אלקי הארי החי רשכבה"ג רבינו יצחק אייזיק יהודה יחיאל זצללה"ה מקאמרנא תנצב"ה

סאפרין חיים יעקב

By |2016-12-28T14:31:25+02:00יום רביעי,28 דצמבר , 2016|Tags: |

פה נטמן כתר תורה בערב חג מתן תורתינו יום חמישי ה' סיון תשל"ט לפ"ק בעיה"ק ירושלים ת"ו עלה בסערה השמימה הרב הגאון הקדוש המפורסם בנגלה ובנסתר בוצ"ק הו"פ שלשלת היוחסין כקש"ת מרן רבי חיים יעקב סאפרין זצללה"ה בהרב הקדוש רבי אברהם מרדכי זצללה"ה בהגה"ק רבינו הגדול המקובל הנורא א"א רבי אליעזר צבי זצללה"ה בן מרן התנא אלקי הארי החי רשכבה"ג רבינו יצחק אייזיק יהודה יחיאל זצללה"ה מקאמרנא תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט