נקברו ב ה לחודש טבת

מסננים

יצחק נפתלי לא ידוע

By |2018-02-05T15:03:40+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

אלון בכות פ'נ איש תם וישר ירא ה' באמת למד ולימד שמר ועשה הרב הגדול החריף ובקי בכל הרר.. התורה שבכתב ושבעל פה מ'ר ר' יצחק נפתלי ז'ל בהר'ר נחמן בועז זצ'ל נפטר ה' טבת תרעא תנצבה

צביה לייזעראוויץ

By |2018-02-05T11:00:37+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אמנו היקרה והישרה צביה ב"ר נחום טובי' ז"ל אשת הרב הדרשן ר' אליעזר לייזעראוויץ ז"ל מעיר בריסק דליטא צנועה בדרכיה ביראת ד' הדריכה בניה יד ועזר לרבים היתה הה' מי יתן לנו תמורתה נפטרה ה' טבת תרצ"ט בעיה"ק ירושלים תנצב"ה

חיים ירחמאל גרינפעלד

By |2018-02-09T08:32:06+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ החסיד חו"כ גדול בתו"י מוהר"ר חיים ירחמאל ע"ה אב"ד דקהל ישראל בעיר ווין במוהר"ר דוד יהודה ז"ל גרינפעלד חיים ראה בהתמדתו בתורת ה' ומשפטיו ישר ונאמן הי' לעדתו ובכל מפעליו רבים נהנו ממנו עצה והלכו בארחותיו חוקי ה' הרביץ לרבים תורתו ומשפטיו מעומק לבו עורר לב רבים בתפלותיו אמריו ערבים הרנין לבבות בדרשותיו לאחר השואה עמד במסי"נ לימין אחיו זכרו לא ימוש מפי צאצאיו ומוקיריו למען ילכו בתורתו ובדרכי ה' אחריו נפטר בש"ט ה' טבת תשנ"ב לפ"ק תנצב"ה

משה לא ידוע

By |2018-02-07T19:40:30+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פנ הרבני המופלג אשר כל ימיו יגע בתו ויולמד לאחרים בחנם ונתן מעיזבונו בית על הכנסת אורחים וב בתנים שנדורו בתוכם על פי גוגל ועוד צדקות כמהו משה בן המופלג מוה אברהם זל מבחיסק דליטא נלבע ה לחו טבת שנת תרלו תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט