נקברו ב ה לחודש אדר

מסננים

חיה שרה חרל”פ Chaya Sarah Charlap

By |2017-02-07T11:38:25+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הגדולה חברה ואשת חבר רבת הפעלים לתורה ולחסד המיוחדת בצדקת פזרונה ובשיח תפילתה הרבנית הצדקת חיה שרה חרל"פ ע"ה בת נדיב מלך הבה"צ ר' זאב וואלף שחור זצ"ל אלמנת פאר ישראל הגאון ר' יחיאל מיכל זצ"ל ומייסדת ישיבת "חו, ימים" ע"ש ספרי בעלה הירושלים עיר הקודש נלב"ע ה' אדר תשמ"ב תנצב"ה

שרה פת

By |2018-02-05T23:27:29+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ המהוללה בנשים שרה בת הרב הצדיק ר' עקיבא רובינשטין אשת העסקן הנודע לתהלה הרב ר' ליפא פת זצ"ל מביליסטוק נ' ה' אדר תרצ"ז

יוסף אביחצירא

By |2018-02-08T15:04:51+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

ציון לנפש חיה זאת מצבת קבורת פנת יקרת שלשלת יוחסים בנן של קדושים שייף עייל שייף נפיק הרב יוסף נ"ע בן לאו"ץ חכם חרשים זרע קדש מחצבתו הרה"ג רבי אהרן זלה"ה בן לאו"ץ חסידא קדישא ופרישא האדמ"ור רבינו יעקב זצוקלה"ה זיע"א למשפחת אביח [...]

רחמה לא ידוע

By |2018-02-05T21:09:06+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה הצדיקת המפורסמת מ' רחמה בת ה'גה'צ ר' אהרן זעליג ז'ל נכדה של ה'ג ה'ק מווישניצא ומאוהעל זי'ע נ'לב'ע ה' אדר שנת ת.ר.ס.ג. ת'נ'צ'ב'ה'

שמואל דוד קוסטין

By |2018-02-05T17:15:38+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

מ'ק איש זקן ונכבד לבב אשר זכה לשבת בארון ה'ק לעת זקנותו ולא מ' ק'ו ש'צ ומהנו פיזר נתן לאביונים ועשה מ'עט מ'וה שמואל דוד ב'ר צבי קוסטין נלב'ע ביום ג' ה' אדר תר'לג תנצבה

יהושע בצלאל קנטורוביץ

By |2019-09-18T17:57:17+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב הגאון חו'ב מו'ה יהושע בצלאל זל בעמח ספר משכן בצלאל ושימש בכתר הרבנות ז'ך שנים בק'ק מאלטש ובסוף ימיו עלה לשכון בעה'ר ת'ו בו הרביץ תורה ברבים הן הרר יעקב קאפיל ונפטר בש'ט בע'ש'ק ה' אדר שנת תרמה לפק תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט