נקברו ב ד לחודש טבת

מסננים

דינה צרווינסקי

By |2018-02-05T21:54:24+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

פ'נ אשת חיל הנדיבה המפורסמת נודע בשערים דינה אשת הרה'צ ר' יהושע צרווינסקי ז'ל בצדקת פזרונם לעניים ובנו בית המדרש ישועות ישראל והשאירו זכר עולם לישיבה ות'ת מאה שערים בחייהם ובמותם לא נפרדו נפטרה ביום ד' טבת תרח'ץ תנצבה

פנחס ליביש ובר

By |2018-02-05T21:10:02+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

ציון לנפש נקית דעת מן הרעיון פחם לבב כביר שכל ורוב הבונות הרב הגדול בתורה ארי שבחבורה בסברכי שרה קוילעאל השעוד בנשק הרה'ג מ' פנחס ליביש בהר'ר וועבר ז'ל נפטר ד' טבת תרעז תנצבה

בתשבע חי’ גענוזין

By |2018-02-05T20:15:34+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

תחת רגבת אדמה קודש זו טמונה הגבירה הנודעת כצדקת פזרונה לכל מפעל צדק היתה לו אשפיגה כן בקודש כן בחול עלתה על נשי חיל כולנה הכבודה ויראת ה' מרת בתשבע חי' גענוזין מווילנא בת ר' ארי' ליב ז'ל נלבע בש'ק ד טבת שנת תרנט תנצבה בהשתדלות הגבאי א.ז. גרינברג

חיים מן

By |2019-10-02T11:01:20+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב רבי חיים בהרב רבי יעקב מן ז"ל גדול מרביצי התורה בירושלם ת"ו שהרביץ תורה לאלפי תלמידים יותר מיובל שנים נולד בירושלם ביום .. תשרי תרכ"ח נלב"ע ביום ד' טבת ת'ש'ה ת'נ'צ'ב'ה

חיים שאול דוויך / דווייק / דוויק

By |2018-11-22T14:41:47+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב המקובל המפורסם רבץ וריבץ הרבה בחכמת האמת רבי חיים שאול דוויך הכהן בן אסתר זצוק"ל בעהמ"ח ס' איפה שלימה על אוצרות חיים נפטר ד' טבת תרצ"ג תנצב"ה זה מקום קבורתו בקירוב

המקובל הרב חיים שאול הכהן דוויך זצ”ל

By |2017-12-24T16:22:49+02:00יום שני,30 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרב המקובל המפורסם רבץ וריבץ הרבה בחכמת האמת רבי חיים שאול דוויך הכהן בן אסתר זצוק"ל בעהמ"ח ס' איפה שלימה על אוצרות חיים נפטר ד' טבת תרצ"ג תנצב"ה זה מקום קבורתו בקירוב

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט