נקברו ב ד לחודש אלול

מסננים

הענדא

By |2018-02-08T20:24:13+02:00יום שלישי,7 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצנועה מרת הענדא הר יצחק אייזיק ז"ל אל הרב נחמן משה ז'ל מוואלסקוויסקי נלבע ד אלול תרע תנצב'ה

יחיאל פישל אייזענבאך

By |2018-02-05T16:27:23+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמו"ר עטרת ראשנו שריד לדור דעה ענוותן ושפל ברך הגה"ח המקובל רבי יחיאל פישל זצ"ל הן הרה"ח רבי יוסף זצ"ל אייזענבאך ראש ישיבת שער השמים יגע מנעוריו בתורה בכל כוחו ושפך את שיחו בדביקות לבוראו מסר לבו ונפשו ללמוד וללמד בתורה האר"י והרש"ש זיע"א עפ"י המסורה שקבל מחותנו מורו ורבו המקובל הריא"ז מרגליות זצ"ל העמיד תלמידים הרבה האציל מהודו לכל אחד באהבה ובהארת פנים והיה למופת בעבודת הבורא נלב"ע בשם טוב ד' אלול תשס"ח - שנת השמיטה תנצב"ה

יעקב משה קורלנדסקי Yaakov Moshe Korlandski

By |2017-02-02T20:31:56+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרה"ג ר' יעקב משה בן הר"ר צבי זצ"ל קורלנדסקי רוח קדושה נוססה בו נתן נפשו לחנוך ילדי ישראל להחדיק בהם עמל תורה ויר"ש למד ולימד תורה מתוך יסורים ובאהבה קבלם יסד ובנה ת"ת יבנה והעמיד תלמידים הרבה שכמו נטה לכל דבר שבקדושה וגמל חסד בגופו ובממונו זכרה לו ה' עמלו הרב לטובה נלב"ע ד' אלול תשנ"ד תנצב"ה

חנה עכסה יפה

By |2017-01-04T13:55:29+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|תגיות: |

כפה פרשה לעני וידי שלחה לאביון פ'נ האשה היקרה צעירה לימים וסבלה יסורים הצנועה יראת ד' בת קדושים מצוינה במדות ומעשים טובים מרת חנה עכסה יפה בת הגהר יהושע אהרן זצ'ל אשר במבחר שנותי' לשמים נלקחה ביום דק לחודש אלול שנת תרעד לפק תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט