נקברו ב ד לחודש אייר

מסננים

רבקה פעפפער

By |2018-02-09T08:22:38+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצדקנית מרת רבקה פעפפער ע"ה בת הרה"ח ר' יצחק צבי קלוגר הי"ד ואשת הרה"ח רבי אברהם שמואל זצ"ל רבות פעלה לחינוך מאות תלמידי בעלה בהם השרישה יראת שמים וחשקת התורה קיבלה סיבלותיה באמונה תמימה התפללה תמיד בעוז וברגש לאלוקיה תהי מליצה ישרה לצאצאיה יצאה נשמתה ביום ד' אייר תש"ס תנצב"ה

שמחה בונם קורניק

By |2017-01-04T15:50:01+02:00יום רביעי,4 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ ר' שמחה בונם ז"ל בן הרה"ח ר' יהודה אריה לייב הלוי ז"ל קורניק מחסידי גור אשר שירת באמונה את אותו צדיק כ"ק מרן אדמו"ר ה"בית ישראל" זצוק"ל והשקה מתורתו והנהגותיו לרבים נלב"ע בשם טוב ביום א' פר' אח"ק ד' אייר ה'תשס"ד ת'נ'צ'ב'ה'

ראטה מאיר יהושע

By |2016-12-19T13:26:21+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|תגיות: |

פ"נ איש רב סגולות וטהור לב הרב החשוב ר' מאיר יהושע ראטה זצ"ל בן הרב ר' גרשון הכהן נ"י אהב חסד ועשה צדקה בכל עת אהב וכבד את הבריות והעביר על מרותיו נשא ונתן באמונה ונשא חן בעיני רואיו שמח תמיד והודה לה' על חלקו נולד ביום ד' באדר התרצ"א השיב את נפשו אל בוראו בטהרה בדמי ימיו בערב שבת קדש ד' לחדש אייר התשל"ז תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט