נקברו ב ג לחודש כסלו

מסננים

אליס בילא

By |2018-02-08T17:27:22+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

מצבת קבורת הצדקת החסידה הרבנית אליס בילא בת החבר יצחק בנימין נ"ע אשת הרה"ג סלימאן דוד ששון זצ"ל נלב"ע ביום ג' כסלו התשנ"ט תנצבה

יששכר דוב סאפרין

By |2017-01-01T10:36:16+02:00יום ראשון,1 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ אדוננו מורנו ורבנו פרי קודש הלולים ירא ה' מנעוריו אוהב ישראל ומשתתף בצערן כתת רגליו למען עניים ושבורי לב הוא הגבר אשר הפיץ ספרי אבותיו הרה"צ המפורסם מוהר"ר יששכר דוב סאפרין זצללה"ה בהרה"ק רבי אברהם מרדכי זצללה"ה בהגה"ק המקובל הנורא רבי אליעזר צבי זצללה"ה בן מרן רשכבה"ג הארי החי רבינו יצחק אייזיק יהודה יחיאל זצללה"ה מקאמארנא נלב"ע לאחר יסורים ומכאובים ג' כסליו תשס"ז תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט