נקברו ב ג לחודש חשון

מסננים

יהודה ליב לא ידוע

By |2018-02-05T15:19:48+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ'נ הרב ה'ג ר' יהודה ליב ב'ר יחיאל מיכל ז'ל אשר חי יותר מארבעים שנה מוץ ושוב בעיר ארינבורג והי' רב פעלים נלבע יום ב' ג' לחודש מד חשון שנת תרעיין תנצבה

גאלדא דבורץ

By |2018-02-05T09:53:31+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

אשה יראת ה' היא תתהלל פ"נ הרבנית הצדקנית אצילת הרוח ועדינת הנפש גאלדא דבורץ ע"ה בת הרב הגאון ר' משה אהרן רזניק זצ"ל אשת הרב הגאון ר' זלמן דבורץ זצ"ל אשת חיל נודעה בשערים בטוהר לבה ברוב תבונתה ובנועם מידותיה המופלאות ימי חייה היו קדש לגדל דורות ישרים לתורה ויראה במסירות נפש בשאר רוחה ובחכמת לבה השכללה להיטיב עם הבריות לרומם קרן שפלים ולהחיות לב נדכאים נלב"ע בשם טוב בעה"ק ירושלים ביום ג' מרחשון תש"מ ת'נ'צ'ב'ה'

שמואל קאפלאוויטץ

By |2016-12-19T12:17:28+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|

פ"נ איש תם וישר וירא א-לקים רב פעלים למען החינוך החרדי בטורונטו נדיב לב ותומך תורה רודף צדקה וחסד אשר צוה את ביתו אחריו בדרך ישראל סבא הרה"ח ר' שמואל הכהן ז"ל קאפלאוויטץ בן הרה"ח ר' אשר ענזיל ז"ל מעיר מיעכאוו פולין מניצולי שואת אירופה נלב"ע ביום ג' מר-חשון תש"ס תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט