נקברו ב ג לחודש אלול

מסננים

חוה בת ציון טווערסקי

By |2018-02-08T18:17:33+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ הרבנית הצדקנית אשת חיל רבת פעלים מרת חוה בת ציון ע"ה טווערסקי בת הרה"ק מוהר"ר דוד אהרן זצללה"ה מז'וריק - טוריסק אשת יבלחט"א הרה"צ מוה"ר אברהם יהושע העשיל שליט"א אדמו"ר ממאכניווקע נלב"ע יום א' ג' אלול ה'תשמ"ו לפ"ג עמדה לימין בעלה בימי גלות ועברה בנפש מסורה תנצב"ה

קרעסל שאג

By |2018-02-07T19:07:51+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ האשה החשובה והצנועה מרת קרעסל שאג ע"ה בת הרב חיים אשר זליג צובנר זצ"ל אשת הרב יצחק דוד זצ"ל נלב"כ ג' אלול תשנ"א תנצב"ה

רפאל אלעזר נאחמיאש

By |2017-01-29T16:22:38+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|Tags: |

ציון קברת גבר הוקם על אור נערב: היינו צדיק היינו עובד אלדים בשומרם עקב רב: נודע בשערי' כספריו המאירים נאה דורש והשמן ושריקרא לוס און רב: ושני בקדש שואל ומשיב הלך ורב: ה'ה הרב המופלא כמ'וה'רר רפאל אלעזר מאחמיאש זצ'וק'ל והיתה מנוחתו ג' לח' אלול ש' התקלח':

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט