נקברו ב ג לחודש אב

מסננים

בשא חבס

By |2018-02-05T19:48:08+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ'נ האשה הצנועה הנעלה המצוינת בעבודתה ויראתה את ה' מנעוריה וזהירתה בכשרות ובמדיות תרמיות מרת בשא בת ר' אברהם אבא חב'ס נ' ביום ג מנא תרעג תנצבה

שמואל זליג שולמאן

By |2018-02-05T16:26:28+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ איש ישר וירא ה' עוסק בצרכי צבור ומטיב עם הבריות בעצה ותושיה ואינו מחזיק טובה לעצמו הרה"ח ר' שמואל זליג ז"ל מחשובי חסידי סלונים בטבריא ובני ברק בן הגה"צ רבי אשר מאיר זצ"ל שולמאן רב ודומ"צ דטבריא ת"ו פאר דחסידי באיאן - רוז'ין וחתנו של הרה"ח המפואר ר' יואל אשכנזי זצ"ל מזקני וחשובי חסידי סלונים בטבריא ת"ו שנזדכך ביסורים קשים וקבלם באהבה נלב"ע עש"ק ג' מנחם-אב תשנ"ט תנצב"ה

חיים לא ידוע

By |2018-02-07T21:36:59+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ'נ מילידי ציון איש ירא ה' במצותיו חפץ מאד מופלג בתורה מסובל ביסורים מוהר'ר חיים בהרב ר מרדכי נלבע ביום ג לחודש מנחם אב שנת תרנג לפק תנצבה

יצחק דוד לוי / לעוי

By |2018-08-27T14:50:13+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ'נ האברך המופלג י'א פזר נתן לאביונים והחי' כמה אנשים בגמ'ח בממונו בעודו באיבו נקטף מו'ה יצחק דוד ז'ל ה' הן הרב ר' יעקב יהודא נ'י נלבע יום ג' מנחם שנת תרכה תנצבה

שמעון פרידמן

By |2017-01-11T11:28:05+02:00יום רביעי,11 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו וסבנו ר' שמעון בן הרש (צבי) פרידמן ז"ל נולד י"ג אלול תרס"ג בעיר ארכונרוד שברוסיה זכה לעלות לארץ הקודש בשנת תשנ"א נפטר בג' מנחם אב תשנ"א זכרך לא ימוש מלבנו תנצב"ה

הענדל דבורה גרינפילד

By |2017-01-05T17:06:25+02:00יום חמישי,5 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הוי ואבוי על השבר שלנו עדינת נפש נחטפה מאתנו נפלה חמדת הלב ממשפחתנו דכא רוחנו ודאבה לבנו לקינו פתאום מי ישער לחצנו דאגה הסירה מחברותי' במסירות למדה עם תלמידותי' וראתה ברכה במעשי ידי' רבים הללוה ותהלוכותי' הניחה בת ג' שבועות אחרי' ביסורים נתמרקה יודע ועד תנוח בשלום עד עת בא המועד שמה וזכרה בלבנו יהי' חרוטים לעולם לא נשכח פני' המאירים ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים מליצת יושר תהא לנו לעולמים ה"ה הענדל דבורה גרינפילד ז"ל בת הרב ר' שלום נפ' ג' מנחם אב תשל"ט תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט