נקברו ב ב לחודש תמוז

מסננים

חיה שרה טברסקי

By |2018-02-09T01:13:27+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרבנית הצ' חיה שרה טברסקי בת אדמו"ר הה"צ ר'שלמה זלמן מכשק גזע רוזין אפטא אשת אדמו"ר הה"צ ר' ברוך דוד מקלינקביץ הורנסטייפול ... גזע טשרנוביל סאנז בעל התניא נפטרה ב' תמוז תש"ב

משה יהודא ליב ערבליך

By |2018-02-09T02:48:40+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

הרה"ח ר' משה יהודא ליב ז"ל בהרה"ח ר' יעקב צבי ז"ל ערבליך הנו"מ רבקה רחל ע"ה בן אחר בן להרה"ק הרמ"ל מסאסוב וחוטר מגזע רבוה"ק הר"ש מניקלשבורג ואחיו בעל ה"פלאה" החוזה מלובלין, היהודי הק' הר"ד מלעלוב ועוד זצוקללה"ה זיע"א כיבד את ד' מגרונו כשליח ציבור למעלה מיובל שנים בכמה קהלות ישראל נלב"ע עש"ק ב' תמוז תנש"א לפ"ק תנצב"ה

אברהם יחזקאל לוין

By |2018-02-08T10:44:04+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ ר' אברהם יחזקאל ז"ל בה"ר ישראל איסר ז"ל לוין רודף צדקה וחסד תרם והתרים שלא ע"מ לק"ס למוסדות התורה בארץ ישראל נפטר בגולה בעיר סן_פאולה ברזיל ביום ב' תמוז תשכ"ב ולפי צואתו הועבר לקברי אבותיו בירושלים ביום י"ד במנ"א תשכ"ח תנצב"ה

סאפירא בורלה

By |2017-01-29T17:06:57+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

מ' אשת חייל עטרת בעלה מעולפץ ספירים היא האשה הכבודה והצנועה הרבנית ..הללוה בשערים מ' סאפירא די בורלה והיתה מנוחתה כבוד ביום ל'ח ב' תמוז ש' התקנ'ו תנצב"ה עם צדיקים וישרים