נקברו ב ב לחודש שבט

מסננים

אברהם צרוייה טאראמאן

By |2018-02-08T11:40:17+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אבינו היקר הישר באדם נפטר בשם טוב מן העולם אברהם צרוייה טאראמאן בן שמחה ז"ל נ"ע ב' שבט התרפ"ד תנצב"ה לעילוי נשמת חנה צרוייה טאראמאן ז"ל נפ' בארה"ב כ"ד מנחם אב התש"ל תנצב"ה שמחה Sylvia צרויה March.25.1911 ניסן 6.תשל"ז

יענטיל הורביץ Yentil Horwitz

By |2017-02-02T20:00:39+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה היקרה והצנועה ענוות נפש ואשת חיל ילידת ירושלים העתיקה מרת יענטיל הורביץ נ"ע בת המדפיס הרה"ח ר' אלעזר מנחם גולדברג זצ"ל אשת הר"ר חיים שלום נ"י גידלה דור ישרים יבורך הלכה לעולמה בערב ש"ק ב' בשבט תשל"ד תנצב"ה

יוסף אליעזר ז&;ק

By |2018-02-09T07:25:54+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרב הישיש וחסיד גדול בתורה מעולם לא מש מאוהל תורה ותפלה מ' יוסף אליעזר בהרב מ' גרשון (ז"ק) זצ"ל האב"ד ומו"ץ דק"ק ווישניוויץ נלשמ"ע יום ו' עש"ק ב' שבט תרי"ט תנצב"ה המצבה חודשה ע"י ניניו באלול תשל"ד

יצחק הירש

By |2018-02-09T00:34:40+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ ירא אלקים איש ישר ואמונים צמא לדבר ה' והדריך בניו לתורה ולמצוות חסיד במעשיו ותמיד בתפלל בקולו הנעים קבל ברחמים ורצון את תפילתנו מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו ר' יצחק בן ר' שלמה ע"ה הירש נולד ברומניא ג' שבט תרס"ח נפטר בלונדון ב' שבט תשל"ה לדאבון לב אשתו בניו ובנותיו נכדיו כל משפחתו וכל מכיריו תנצב"ה

אסתר ענתיבי

By |2018-02-08T08:27:11+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פה נגנזה אשה גדולה חכמות נשים הדסה תמה אשה יראת ה' קודש היא עולה תמימה אשת חיל עטרת בעלה ברה כחמה אשת חבר כחבר אשה חכמה ה'ה הרבנית הזקנה ה'כ וה'צ מ' אסתר אלמ' ה'ר יוסף ענתיבי נ'ע נ'לבע'ה ב' לחודש שבט ש' הרים עטר'ת תנצבה

בכור וידאל מאראש

By |2017-02-12T12:14:17+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

וי להאי שופרא דבלי בעפרא ציון במר תדמע כל לב יקרע על צדיק זה אשכול המעלות סוחר נעלה איש אמונים מבני ציון היקרים בצאתו מביתו לעבודתו ידי מרצחים ירו בגויתו ונפל חלל בכר וידאל מאראש ז'ל ותעל נשמתו בסערה אל על ביום ב' שבט הת'רצ'ט לפ'ג ת'נצב'ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט