נקברו ב ב לחודש סיון

מסננים

שרה ארליך

By |2018-02-08T23:26:38+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ אמנו וסבתנו היקרה האשה החשובה והצנועה מרת שרה ע"ה ארליך הת הרה"ח ר' דוד מאיר זצ"ל שו"ב בעיר דוידהורודוק נכדת הרה"צ רב יום טוב שמחה זצ"ל הרב מלאהישעו ממקורביו של אדמו"ר בעל בית אהרן מקארלין זי"ע עשתה צדקה וחסד כל חייה זכתה לראות דורות שלשים ורבעים עוסקים בתורה ובמצוות נלב"ע ב' סיון תשנ"ג תנצב"ה

מנחם צבי אייכנשטיין

By |2016-12-19T12:42:24+02:00יום שני,19 דצמבר , 2016|תגיות: |

פ"נ הגאון המפורסם נצר מגזע אראלים ותרשישים רבי מנחם צבי אייכנשטיין זצלל"ה גאב"ד סט. לואיס מיזורי ארה"ב מחבר שו"ת פרי יהושע בן הגאון הגדול רבי יהושע העשיל זצוק"ל אב"ד חודורוב ואדמו"ר מזידיטשוב - שיקאגו למופת ולמעלה מארבעים שנה הנהיג את בני עיר כהונתו ביד רמה ובדרכי נועם העמיד את כבוד הרבנות על תילה פעל גדולות ונצורות במסי"נ להקמת ולביסוס מוסדות תורה וחסד ולביצור היהדות מורה דעה לשואליו הרבים מכל קצוי תבל רבים נהנו ממנו עצה ותושיה ביתו פתוח לרוחה לנשברי לב ועוברי אורח בעמדו על משמרת הקודש נתבקש לישיבה של מעלה ב' סיון תשמ"א תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט