נקברו ב ב לחודש ניסן

מסננים

ישראל נתן ברוקשטיין Israel Natan Brukstein

By |2017-02-02T18:22:08+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הר"ר ישראל נתן בן צבי ז"ל (ראט) ברוקשטיין יושר וטוב לב הפיץ בחביבות שלום וחסד שפע סביבו בנדיבות רצון קונו מלא בתמימות וזריזות אוד מוצל מאש, אזר כח וגבורה להקים בית מבורך לתהילה ותפארה נתן מהונו לחזק אחים בצרה תורה שקד ללמוד ומשפחתו להורות נצח פעולותיו בלב צאצאיו לדורות נפטר ב' ניסן תשס"ח תנצב"ה

חנה יוטא אייכלער

By |2018-02-04T23:37:22+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|תגיות: |

פ"נ האשה הצדקנית אשת חיל מרת חנה יוטא ע"ה בת הרב ר' יוסף ז"ל אשת יבלח"ט הרב החסיד ר' צבי ארי' שליט"א אייכלער סבלה יסורים ומכאובים והשאירה דורות ישרים נלבע ב' ניסן תשל"א תנצב"ה

שמחה אפרים פישל אייגיר

By |2018-02-08T08:21:20+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ'נ הרב המופלג בתורה ועמם ביראה רודף צדקה וחסד שלשלת היוחסין מו'הר'ר שמחה אפרים פישיל ב'הה'ג הר'ר עזריאל מאיר זל התנא דבי נשיא הרב הגאון האמיתי ר'ש'כ'ב'ה' רבינו עקיבא אייגיר זצוק'ל ונאסף אל עמיו באור ליום שני לחודש ניסן תרמה לפק

ראובן לא ידוע לא ידוע

By |2018-02-05T15:52:06+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ ראש משפחה רמה ארץ הגוי הרה וילדה ולארץ צבי הי' תשוקתו ???נסעו והלך למנוחתו בנו מארץ מרחקים נדבה אותו רוחו את המצבה להקים במקום כבוד מנוחתו וראו יראו הדורות האבן הזאת לזכרון מעשי איש ישר ופעולתו מו"ה ראובן במו"ה אברהם מקאשויבאונגאדין נולד ח' אלול שנת תקנב ונלב"ע ב בניסן תרכו פעה"ק ירושלים ת"ו תנצבה

חיים אליעזר הבר

By |2018-02-05T14:04:40+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ"נ הרב החסיד התמים ר' חיים אליעזר הלוי הבר ז"ל בהרה"ח ר' שמואל ז"ל מעיר קאליש איש ירא אלוקים רודף צדקה וחסד עסק בתורה ובחסידות אציל רוח ועדין נפש נלבע" בשיבה טובה עש"ק ב' ניסן תשמ"ב השאיר אחריו דור ישרים יבורך תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט