נקברו ב ב לחודש כסלו

מסננים

חיה אסתר ברוקשטיין

By |2018-03-14T13:50:52+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ מרת חיה אסתר ע"ה בה"ר אליעזר ליפא ז"ל ברוקשטיין מסורה בלב ונפש לבעלה ולמשפחתה עוז והדר לבושה לשם ולתפארת קונה חסד וצדקה גמלה כל ימיה ניצלה מהשואה וחיה כל ימיה בשמחה ובטוב לב הצטיינה במדותיה ובהנהגתה עם הבריות נפטרה ב' כסלו תשס"ו תנצב"ה

רחל

By |2018-02-08T18:30:09+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

מק' האשה הצנועה מ' רחל בת מוהר"ר זוסמאן מבאליסטאק שנפטרה בשם טוב ביום ד' ב לחודש כסליו ש' תרלב לפק תנצבה

אברהם שלמה גרוס

By |2018-02-09T08:00:44+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש אשכולות בהן שדעתו יפה בצדקה וחסד שלום כזה היה רבים נהנו ממנו עצה ותושיה הצנע לכת בתורה לו בינה וגבורה ממחנה השואה שנשרפו לו בני המשפחה שרוי בצער ובמחלה שקבל באהבה לפי דרך אבותיו כך היה פעולותיו מחמדים בנפשו בנותיו חתניו ונכדיו הדריך בנותיו בדרך התורה והיראה הוא הגבר אשר מנע שיח בקריאת התורה כבודו ותפארתו כותרת בני המשפחה היה אהוב ונח לחבריו ולבריות נתברכו ממנו הקהל באהבה ופנים יפות ה"ה מו"ה ר' אברהם שלמה בן ר' מאיר הכהן גראס ע"ה נפטר ביום כ' כסלו תשד"מ לפ"ק תנצב"ה

רחל

By |2018-02-05T20:38:04+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

מק' האשה הצנועה מ' רחל בת מוהר"ר זוסמאן מבאליסטאק שנפטרה בשם טוב ביום ד' ב לחודש כסליו ש' תרלב לפק תנצבה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט