נקברו ב א לחודש חשון

מסננים

מאיר חיים מזרחי

By |2018-02-08T18:02:12+02:00יום שישי,3 פברואר , 2017|Tags: |

ירושלים ע"הק הר הזתים פ"נ החזן הגבאי הענו ירא אלהים מאיר חיים מזרחי (קן-דרור) נלב"ע בקיצור ימיו יום א' חשון ש"תרע'ז 1917 בגן עדן תהי מנוחתו ושלום ינוח על משכבו ת.נ.צ.ב.ה

חיים שלום הורביץ

By |2018-03-25T13:33:05+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ ראש משפחתנו ועטרת ראשנו אבינו וסבנו איש ירושלים הרב ר' חיים שלום זצ"ל בהרב ר' ברוך לייב זצ"ל הורביץ הרביץ תורה במשך שנים רבות בת"ת וישיבת "מאה שערים" זכה להעמיד תלמידים הרבה ולהקים דור ישרים יבורך נפטר בשיבה טובה ובשם טוב ביום א' מרחשון תש"ס ונטמן בחלקת קברי בני משפחתו תנצב"ה

יצחק רוקח

By |2018-02-09T05:51:35+02:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ איש יקר ונעלה אוהב צדקה וחסד חסיד וירא באמת הרר יצחק בהרר יוסף רוקח זצ"ל נלבע ביום ד' ב'דר'ח מרחשון ת'ר'נ'ד ת'נ'צ'ב'ה'

רחל פרידנברג

By |2018-02-08T22:54:41+02:00יום רביעי,1 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ אשה חשובה והצנועה יא מרת רחל פרידנברג בת נדיב וחסיד מפורסם ר מרדכי בערנשטן ז'ל מעיר אומאן יצאה בשם טוב ביום ר'ח חשון תרפג בת נ'ג שנה ת'נ'צ'ב'ה'

שרה אסתר לא ידוע

By |2018-02-05T18:32:47+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ'נ האשה הצדקת המפורסמת במעשיה רבות עקרות נפקדו בתפילתה כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון מרת שרה אסתר בת ר אברהם זל מקריטשיב נלבע ב דרח חשוון שנת תרכט לפק תנצבה

שלום זק

By |2019-03-27T10:16:25+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ אדם כשר מופלג בתורה ויראה הר"ר שלום במוהר"ר אברהם אבלי ז"ק זצוקלה"ה מילידי שקלאב מתושבי ווילנא נפטר ונקבר אור ליום ד' בדר"ח מר חשוון שנת תזכ"ר לפ"ק תנצב"ה

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט