נקברו ב א לחודש אדר

מסננים

אשר יונה וויינברגר

By |2018-02-09T06:26:33+03:00יום חמישי,2 פברואר , 2017|Tags: |

פ"נ מוהר"ר הרב אשר יונה ז"ל בהרה"צ ר' אלעזר זצ"ל וויינברגר תלמידם של מאורי הגולה הגה"צ מהרי"צ דושינסקי אב"ד ירושלים אדמו"ר הגה"צ ר' מנחם מנדל מוישווא בעל שארית מנחם הגה"צ רבי יהושע בוקסבוים מגלאנטא זכה להסתופף בצל קדשים כ"ק מרן אדמו"ר הסבא קדישא בעל האהבת ישראל אצל כ"ק מרן אדמו"ר בעלי אמרי חיים מויז'ניץ זי"ע נפטר בש"ט ביום א' לחודש אדר שנת התשנ"ו תנצב"ה נוסח המצבה כפי צוואתו

אליעזר לא ידוע

By |2018-02-07T22:06:47+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פנ איש מצויון בשערי ציון רב פעלים מקבצאל אשר קיבץ וריבץ פועלים לתורה הרב כומוה אליעזר בהגאון מוה יעקב משה זצוק"ל מסלאנים נכד רב הא'י גאון ישראל הגר'א מווילנא זצוק'ל נלבע יום ב דר'ח אדר ש' תרלד לפק תנצבה

יצחק ירוחם דיסקין

By |2018-02-05T23:18:15+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

ציון נפש חה פ'נ אור הגאונים .גזע תרשישים מחיד.. נזר ישראל ותפארתו נ'י ע'ה פה מרנא ורבנא מו'ה'ר ר יצחק ירוחם דיסקין זצ'להה בהגאון הצדיק רשכ'ב'הג מוה'ר משה יהושע יהודא ליב דיסקין זיע'א ביום כה אלול תר'ס'ח נגה אורו על ארץ הצבי וביום ער"ח אדר תר'פ'ה נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש המנוח עמד בראש מוסדי אביו ... זצ'ל יסודי התורה והיראה בית היתומים הגדול וישיבת אהל משה ובסוף ימיו כוננו ידיו א... את הבנין המפואר היכל התפארת בית נכון ונשא להיתומים במרום הרי ירושלם ת'נ'צ'ב'ה'

שלמה זלמן סנדר כהנא שפירא

By |2018-02-05T22:44:13+03:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|Tags: |

פ"נ זה הכהן הגדול מאחיו אשר למד ולמד דעת את העם מ' שנה הרביץ תורה ברבים נכד מוהר"ח מולז'ין זצ"ל ה"ה הרב הגאון הגדול צדיק מפורסם מרן שלמה זלמן סנדר כהנא-שפירא אב"ד ור"מ דמאלטש וקריניק בהרה"ג הצדיק ר' יעקב זצ"ל נלב"ע ביום ער"ח אדר תרפ"ג תנצב"ה

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט