מסננים

חיים מאיר הלוי וידנבוים

By |2018-02-08T08:00:19+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

פ'נ' הרב החשוב ר' חיים מאיר הלוי וידנבוים בן הרב הדרשן המפורסם ר' אריה ליב ז"ל הרב ר' חיים מאיר הלוי ז"ל הוא אחי הגאון המקובל הצדיק ר' נפתלי הירץ הלוי זצ"ל שהיה רב ואב"ד בעיה"ק יפו והמושבות ת"ו הרב ר המנהל היה לומד כל ימיו שיעור גמרא לפני קהל ועדה הן בהיותו בעיר נויערק הן בתל אביב נפטר בשם טוב ביום ה' יב בחודש כסלו שנת תש"א בתל-אביב והובא לקבורה בו ביום בירושלים תו ת'נ'צ'ב'ה'

הרב נפתלי הירץ הלוי, רב יפו והמושבות

By |2018-02-05T23:14:30+02:00יום שלישי,31 ינואר , 2017|תגיות: |

ציון במר תבכה על גניזת ס"ת הרב הגאון הצדיק א'בד הע'יה'ק יפו והמושבות ת'ו: שמן תורק שמו מו'ה נפתלי הירץ בהרב הדרשן מו'ה ארי' ליב הלוי מביאליסטאק אוצר מלא תורה ויראה כל המדות חמודות מסובל ביסורים יגע מעודו בכל כחו על התורה: והוציא לאור תעלומה סידור ה'גר'א עם ביאורו ועוד הרבה ספרים: ומסר נפשו להעמיד ישוב המושבות על דרך התורה בשנת היובל לימי הייושב לאחזתו עלתה נשמתו הטהורה לשמים בקריאתו בפיו פסוק שמע ישראל בדבקות: יום ה' י'ד סיון ב'ס'ת'ר' ב'ע'ה'ק' ירושלם ויעמוד לגורלו לרץ הימין ת'נ'צ'ב'ה'