נקברו בחברה קדישא ספרדי

מסננים

אליה הלוי

By |2017-01-29T17:28:19+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

האבן הזאת שמתי מצבה ראשה הוא סוף כל האדם אשר ימות יונק עם איש שיבה יזר יום אשר בנא את האדם ולקברות יובל אל ארץ טובה כי שם ביתו שיבור לו האדם ובנה אצלו ציון בטיט עבד אשר לא תעבור בה רגל אדם בקברי אשר כריתי לי צעיר אנכי מצוערי הלוים כ'מוה'ר אליה הלוי

אברהם מהדאר

By |2017-01-29T17:18:41+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

מ'ק המנוח יקר תפארת כלו כהררת גומל חסדים טובים עמך בפרץ ירוש' החכם כמהר אברהם מהדאר תנצבה והיתה מנוחתו כבוד ביום י'א לחדש אדר א שנת התקסה

יעקב אלגאזי

By |2017-01-29T17:17:13+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

ציון היא קברת ארץ לאחד כריתי מבני עליה רב משרשיא בש'ק המ'ב כמה'ר יעקב אלגאזי תנצ'בה נח נפשיה יום ג' אדר א' ש' המחנה הנש'אר לפליטה לפ'ק

בכור וידאל מאראש

By |2017-02-12T12:14:17+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

וי להאי שופרא דבלי בעפרא ציון במר תדמע כל לב יקרע על צדיק זה אשכול המעלות סוחר נעלה איש אמונים מבני ציון היקרים בצאתו מביתו לעבודתו ידי מרצחים ירו בגויתו ונפל חלל בכר וידאל מאראש ז'ל ותעל נשמתו בסערה אל על ביום ב' שבט הת'רצ'ט לפ'ג ת'נצב'ה

יוסף רפאל חיים משה

By |2017-01-29T17:13:40+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

פ'נ האיש היקר האדם העסקן הצבורי אוהב התורה ולומדיה אהוב לשמים ורצוי לבריות משכים ומעריב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות יוסף רפאל חיים משה נלבע יום ו' אלול הת'רצ'א תנ'צב'ה

יחזקאל מאטאלון

By |2017-01-29T17:12:57+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

עץ חיים הוא למחזיקים בת מ'ק' הצדיק המאושר רצ'ו השכים ומעריב בבתי כנסיות ובתי מדרש שייף קייל ושייף נפיר קבע עתים לתורה גדל בש'ט ונפטר בש'ט יחזקאל מאטאלון בן להמנוח יצחק מאטאלון נ'ע ז'ך טבת תשל"ז תנצב"ה

יום טוב דאנון

By |2017-01-29T17:12:19+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

זאת מנוחתי עד ישקיף וירא ה' משמים זאת המצבה אשר כריתי לי בעה'ק ירושלם זאת מאתי איש צעיר אשר נשא את שמו יום טוב דאנון ס'ט דיין ממ"חא אזמיר ובחר עוד בירושלם הב'ד

אברהם סאנגוניטי

By |2017-01-29T17:07:55+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

ציון מצבת איש צדיק תמים ירא דבר ה' הולך את חכמים עסיק באורייתא תדירה נגד כל העמים החכם הש' ח'ק המקו' האלקי כמה'ר אברהם סאנגוניטי מנוחתו כבוד נח נפשיה יום ו'י חשון מש' עזב"תני לפ'ק

ישראל יעקב בורלה

By |2017-01-29T17:07:23+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

מק' הוא דראש עטרת זהב גדולה אבי'ה הרועים אור ישראל ברכה בגלא הרב המופ'לא וכהמ נזבי כמהר ישראל יעקב בורלה זלה"ה והייתה מנוחתו כבוד ביום ד לח תשרי ש התקנ'ט אל המנוחה ואל הנחלה

סאפירא בורלה

By |2017-01-29T17:06:57+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

מ' אשת חייל עטרת בעלה מעולפץ ספירים היא האשה הכבודה והצנועה הרבנית ..הללוה בשערים מ' סאפירא די בורלה והיתה מנוחתה כבוד ביום ל'ח ב' תמוז ש' התקנ'ו תנצב"ה עם צדיקים וישרים

המקובל רבי שלמה מולכו מסלוניקי

By |2018-05-13T10:08:36+03:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

נה'ר קבר קברת ארץ קדוש אלקים ה'ח הש' והכ'ו ח'ק המקו' האלק'י השקדן בתורה נז' ב'י כמ"הר שלמה מולכו ז'ל בעל ג' שמנים שמן משחת קדש זשמן זיית זך ושמן המר נח נפשיה יום ו' מר' חשון משנת קדש מרחם משחר לפ"ק

שולטאנה מולכו

By |2017-01-29T17:06:13+02:00יום ראשון,29 ינואר , 2017|תגיות: |

מ"ק האשה הכבודה והצנו' אשת חייל הנפטרת בק'יו' בגזרת שוכן מעוט' מ' שולטאנה אלמנת הרב המובהק המקובל האלהי ח'ק כמו'הר שלמה מולכו ז'ל ה'ה נ'פ ביום כ'ט לח' תשרי ש' תקע'ד'

Load More Posts

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט