שבר קרב אל שבר – סקר הוועדה לבדיקת חילול בתי העלמין בהר הזיתים ובחברון חלק ב’

סקר הוועדה לבדיקת חילול בתי העלמין בהר הזיתים ובחברון – חלק ב מאת: שרה ברנע בי”ג בתמוז תשכ”ז (67.7.21), כחודש וחצי לאחר מלחמת ששת הימים, מונתה “הוועדה לבדיקת חילול בתי העלמין בהר הזיתים ובחברון”. הוועדה מונתה ביוזמת שר הדתות זרח ורהפטיג ועל דעתם של שר המשפטים, הרבנים הראשיים ומנהל משרד החוץ. הייתה זו וועדה בין-משרדית, שחבריה היו: דוד גלס (מרכז הוועדה), נציג משרד הדתות; יחיאל אילסר, נציג משרד החוץ; הרב עקיבא גוטליב, נציג הרבנות הראשית לישראל; עו”ד גדעון חסיד, נציג משרד המשפטים ודב רוזן, נציג משרד הפנים. הוועדה התבקשה להציג ממצאים “מבוססים על עובדות בדוקות ביותר”, ולהגיש “המלצות בקשר לפעולה שיש לנקוט ביחס למקומות אלו מנקודת ראות חינוכית הסברתית” דוח הוועדה פורסם בתשרי תשכ”ח והתבסס על מסמכים של החברה קדישא, על תיעוד השטח, כפי שנחשף מיד לאחר שחרור ההר ועל עדויות של ערבים תושבי הסביבה. לדוח צורפו מפות ותמונות. מסקנות הוועדה קבעו כי “בית העלמין היהודי בהר הזיתים חולל ונחרב בצורה כמעט מוחלטת. מספר הקברים והמצבות שנפגעו הגיע ל-38 אלף לערך, דהיינו פגיעות בשיעור הנע בין 70% ל80%  .”החורבן וההרס בבית העלמין באו לידי ביטוי בדרכים שונות ונועדו למטרות שונות: מצבות ופלטות שלמות נעקרו לצורך בניית מחנות הלגיון הירדני; מצבות הושלכו ממקומן ונותצו, כדי להשתמש באבנים שתחתיהן לצורכי בנייה פרטית וציבורית; סוללות עפר כיסו קברים ומצבות; תעלות קשר נחפרו בין הקברים הריקים; שטחים רבים הפכו למאגרי אשפה ובחלקות רבות ניטעו עצים. הוועדה קבעה כי לא ניתן להצביע … המשך לקרוא שבר קרב אל שבר – סקר הוועדה לבדיקת חילול בתי העלמין בהר הזיתים ובחברון חלק ב’

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט