גיליון משואות מספר 1

עלון משואות יצא בתאריך אלול תשנ”ו ערב ראש השנה 1996 על ידי חברה קדישא אחידה לספרדים ובני עדות המזרח בירושלים

גליון משואות מספר 1 חלק א>> ,

גליון משואות מספר 1 חלק ב>>

גיליון משואות מספר 2 

עלון משואות יצא בתאריך ניסן תשנ”ז ערב חג הפסח 1997 על ידי חברה קדישא אחידה לספרדים ובני עדות המזרח בירושלים

גליון משואות מספר 2 חלק א,>>

 גליון משואות מספר 2 חלק ב >>

גיליון משואות מספר 3 

עלון משואות יצא בתאריך תשרי תשנ”ח ערב ראש השנה 1997 על ידי חברה קדישא אחידה לספרדים ובני עדות המזרח בירושלים

גיליון משואות מספר 3  חלק א>>

   גיליון משואות מספר 3 חלק ב>>

גיליון משואות מספר 4 

עלון משואות יצא בתאריך אדר תשנ”ח  1997 על ידי חברה קדישא אחידה לספרדים ובני עדות המזרח בירושלים

גיליון משואות מספר 4 חלק א>>

גיליון משואות מספר 4 חלק ב>>

גיליון משואות מספר 5

עלון משואות יצא בתאריך תשרי תשנ”ט  1998 על ידי חברה קדישא אחידה לספרדים ובני עדות המזרח בירושלים

גיליון משואות מספר 5 חלק א>>

גיליון משואות מספר 5 חלק ב>>

 

 

 

0 0 votes
דירוג מאמרים