מערת הנביאים

המסורות היהודיות על המערה הופיע בתיאור מסעו של תלמידו האלמוני של הרמב”ן מראשית המאה ה-14 בתיאורו של רבינו עובדיה מברטינורא, מסע משולם מוולטרה בארץ ישראל.

אברהם משה לונץ במורה דרך בארץ ישראל וסוריה מפרט: המערה נזכרת במכתב רבינו עובדיה מברטינורא משנת רמ”ח (1498), כאשר הוא מכנה אותה בשם “מערת חגי” לבד. גם “הנוסע מפלורנץ” משנת רמ”א (שבע שנים קודם) וה”נוסע האלמוני” משנת רפ”ב (1528) קוראים לה על שם חגי בלבד. האחרון הוסיף כי במערה העליונה קבור הנביא ובמערות התחתונות תלמידיו. הנוסעים אשר הוסיפו לקבר את שמות הנביאים זכריה ומלאכי היו “נוסעים קראים”.


פנים המערה

המערה הזאת חצובה בקרקע ההר ופתחה איננה גבוהה מאומה מהקרקע. בשלש מעלות נרד אליה, ואז עלינו ללכת בקומה כפופה עדי בואנו לאולם עגול אשר אור כהה יגיע אליו דרך התקרה. שלשה מבואות יסתעפו מאולם הזה. ואת שלשתם יבתר מבוא אחר העגול כחצי גורן עד כי על-ידי זה נשענת תקרת המערה על עמודים גדולים אשר היקפם יגיע ל-30 מטר. במערכה 24 כוכין, ובצפונית המערה יש מבוא לאתיק פנוי. מלאכת המערה היא פשוטה ובה נראה תבנית הכוכין היותר עתיקים, והדבר הזה תערוב לנו ערובה על זקנותה”.

מידע זה נלקח במאתר ויקישיבה

שעות הפעילות:

9:00 עד 15:00 המקום סגור שישי שבת

הכניסה על בסיס טיפ

מיקום המערה מעל קבר חללי הרובע

 

 

 

0 0 vote
Article Rating