בואו לגלות אוצר בגן לאומי עמק צורים

5000
דליים סוננו
5000
מטבעות נמצאו
5000
ממצאים מיוחדים
5000
ממצאים שכיחים

ראש חץ

ראש חץ מהתקופה ההלניסטית/חשמונאית , יתכן כשריד מהקרב של שמעון החשמונאי לשחרור הר-הבית

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט