cityIcon 1

לטייל

בין אבני ההיסטוריה למרגלות עיר דוד-ירושלים הקדומה ולראות את ירושלים מזווית מיוחדת

cinIcon 1

לגלות

אוצרות מרתקים של ירושלים הקדומה בחוויה הארכיאולוגית שבגן לאומי עמק צורים.

absalomIcon

להתארח

ביד אבשלום, במאהל קדום הנטוי בנופו הקסום של נחל הקידרון, ולהנות מתה וקפה, בין עיר החיים לעיר המתים, בצילו של מונומנט בן 2000 שנה.

בית העלמין בהר הזיתים מונה כיום כ-120 אלף קברים וקברים חדשים נכְרים בו מידי שבוע.

במהלך עשרות אלפי שעות עבודה, עובדי מרכז מידע הר הזיתים עברו מצבה מצבה והעתיקו את המלל למחשב על מנת ליצור מערכת מיפוי מתקדמת. כמו כן, ביוע מערך מתנדבים נרחב, בוצעה חשיפה של קברים, הסירו את העפר ועברו על האותיות עם מכחול וצבע והדגישו את המלל הדהוי שעל גבי המצבות. הפעילות למציאת קברים עודנה נמשכת, וגורמים שונים פועלים ומקימים מצבות חדשות לפי רישומים ישנים של מיקום הקברים.

מרכז מיד, יחד עם אנשי המלאכה העוסקים בעבודת קודש זו, נותן מענה לפונים ומאתר את קברי יקיריהם.

להר הזיתים ניתן להגיע בתחבורה ציבורית, רכבים פרטיים, ורגלית.
מרכז המידע השקיע בשנים האחרונות במיפוי החלקות במפות של גוגל ובוייז כמו כן מיפוי של קברים של רבנים ואנשי שם.

בהר הזיתים קיים מוקד אבטחה מטעם משרד השיכון ללא תשלום.

המוקד נותן מענה 24 שעות בכדי לקבוע ליווי יש צורך להתקשר עד יום מראש
כמו כן ההר ממופה במצלמות כך שמדי פעם סורקים את האזור בכדי לוודא שאין בעיות ניתן להזמין מאבטח פרטי בתשלום

חיפוש מידע